O große Not! Gott selbst ist tot – Prenter og – Københavns Universitet

O große Not! Gott selbst ist tot – Prenter og

Hvad er arven fra den reformatoriske teologi, og hvordan forvalter man den i vor
tid?
I det tyvende århundredes teologi var eet af svarene på disse spørgsmål, at den
reformatoriske teologi indebærer en destruktion af et ”metafysisk” eller
”teistisk” gudsbegreb, idet den på en radikal måde tænker Guds egen lidelse og
død ind i gudsbegrebet. Én af hovedeksponenterne for en sådan tankegang er
Eberhard Jüngel.
Men står antimetafysikken og antiteismen virkelig i kontinuitet med den
reformatoriske teologi? Det mente Regin Prenter ikke, og i 1982 offentliggjorde
han en kritik af Jüngel, som også indebærer en mere generel kritik af nogle af
hovedtendenserne i den lutherske teologi i anden del af det tyvende århundrede.
Foredraget opridser Prenters kritik og undersøger kritikkens mulige
konsekvenser.