Det ukontrollerbare: Hartmut Rosas resonansteori og teologien

Ved professor Niels Henrik Gregersen, Afdeling for Systematisk Teologi, KU

Hartmut Rosa tilhører fjerdegenerationen af Frankfurtskolens kritiske sociologi og har skrevet om nutidens accelerationsprocesser. Med værket Resonanz: Soziologie der Weltbeziehungen fra 2016 fremsætter tese om resonans som en erfaring af rum og genklang, som modarbejder den stigende acceleration.

”Hvis acceleration er problemet, er resonans måske løsningen”.

Samtidig har Rosa som få andre sociologer sans for religiøse hverdagserfaringer. Resonans viser sig også at kunne dissonanserfaringer, som i hans tolkning af den kristne tro. I 2019 udgav Rosa bogen Unverfügbarkeit, som måske bedst kan oversættes med ”Det unkontrollerbare”. Pointen er, at der findes både livsfremmende og nedbrydende former for ukontrollerbarhed.

Entré: 25kr, semestermedlemsskab 50kr for studerende og pensionister, 75kr for øvrige.