Hvem er bange for den historiske kritik?

Dogmatiker Christine Svinth-Værge Põder og ekseget Jesper Tang Nielsen: Hvem er bange for den historiske kritik? En eksegetisk-systematisk samtale om Paulus, Barth og Romerbrevet

For 100 år siden udkom Karl Barths kommentar til Romerbrevet første gang, og den epokegørende 2. udgave fulgte efter i 1922. Bogen er blevet omtalt som det 20. århundredes vigtigste teologiske bog og kan med sine drastiske metaforer virke som en teologisk parallel til ekspressionismen. Men hvordan bruger Barth Romerbrevet i sin kommentar, og hvad mener eksegesen om bogen: Er Romerbrevet til at kende igen? Hvad mente Barth med, at han ikke var en fjende af den historiske kritik, og hvilken betydning fik hans arbejde med Bibelen for udviklingen af hans teologi? Og sidst men ikke mindst, kan vi med afsæt i disse spørgsmål nå frem til et bud på forholdet mellem eksegese og systematisk teologi i dag?

Christine Svinth-Værge Põder er lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, og Jesper Tang Nielsen er lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet.