Maleriet som inkarnation. Om bebudelsen og korsfæstelsen som kunsthistoriske prototyper


Maleri: Den Korsfæstede Kristus af Bartolommeo

Ved lektor Lilian Munk Rösing, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU

Bebudelsen og korsfæstelsen er genkommende motiver i den vestlige kunsthistorie. Foredraget vil, inspireret af den franske kunsthistoriker Georges Didi-Huberman, argumentere for, at de to motiver kan relateres til to forskellige dimensioner ved maleriet: Udforskningen af tilsynekomstens mulighed og afsættelsen af kroppens materie.

I en videreførelse af Didi-Hubermans observationer og med eksempler fra nyere dansk kunsthistorie (Anna Ancher, Vilhelm Hammershøi, Theodor Phillipsen) vil artiklen vove at basere en maleriets typologi på bebudelsen og korsfæstelsen også hinsides en decideret kristen billedtradition og motivkreds.

Entré: 25kr, semestermedlemsskab 50kr for studerende og pensionister, 75kr for øvrige.