Skjuler Gud sig i et sort hul? Om Esajasbogen kapitel 39 og 40

Nebukadnezar og kaldæerne plyndrer templet i Jerusalem. Maarten van Heemskerck (1567). Kilde: SMK. Creative Commons

Ved adjunkt Frederik Poulsen, Afdeling for Bibelsk Eksegese, KU

Ødelæggelsen af Jerusalem i 587 f.Kr. og eksilet i Babylon er et centralt omdrejningspunkt i Bibelen. Alligevel er disse begivenheder underligt fraværende i Esajas’ Bog. I midten af den berømte profetbog, hvor man som læser ville forvente at finde en gengivelse af tiden op til og under eksilet, er der blot et mærkeligt hul.

Tesen for min doktordisputats, som jeg forsvarede i marts, er, at eksilet skjuler sig som et ”sort hul” i midten af Esajasbogen og herigennem har afgørende indflydelse på profetskriftets litterære struktur, billedsprog og budskab.

Foredraget vil se nærmere på de teologiske udsagn om Gud og hans måde at handle på. Jeg vil argumentere for, at Guds vrede og straf manifesterer sig fuldt ud i hullet i Es 39 og 40. Den skjulte begivenhed her midt i bogen spejler Guds egen skjulthed, der som et billede på forkastelse og dom er nært forbundet med tanken om hans vrede og tavshed. Denne vrede er så brutal, at den ikke kan udtrykkes med ord, og dens destruktive kraft så mørk og massiv, at den kun kan opfattes og beskrives på afstand.

Entré: 25kr, semestermedlemsskab 50kr for studerende og pensionister, 75kr for øvrige.