En dansk bibeloversætter fra middelalderen og hans værk

Ved lektor emerita ph.d. Bodil Ejrnæs, Afdeling for Bibelsk Eksegese, KU

Det fremstilles ofte sådan, at dansk bibeloversættelsestradition opstod i reformationstiden. Men der findes faktisk en dansk oversættelse af de tolv første bøger i Det Gamle Testamente fra middelalderen. Oversættelsen, der er foretaget på grundlag af den latinske Vulgata-tekst, er bevaret i et manuskript fra 1480’erne og er altså den tidligst kendte danske bibeloversættelse. Den har siden fået betegnelsen Gammeldansk Bibel. Manuskriptets oprindelse er ukendt. Vi ved ikke, hvem oversætteren er. Vi kender ikke hans baggrund, og vi har heller ikke nogen oplysninger om oversættelsens målgruppe og formål. Men på grundlag af hans værk kan vi få indblik i en middelalder-bibeloversætters forudsætninger og arbejdsmetoder. Vi kan vurdere hans filologiske kunnen og formidlingsmæssige evner, og vi kan se hans litterære og teologiske interesser afspejlet.

Entré - 25kr. pr. enkeltforedrag. Medlemskab - 50kr. pr. semester for studenter/pensionister og 75kr. for øvrige.