Publikationer fra Det Teologiske Fakultet

  • Forskernes publikationer
  • Serie: Publikationer fra Det Teologiske Fakultet
  • Tidsskriftet TEOL-information

Forskernes publikationer

Se en samlet liste over forskernes publikationer her. Ønsker du at se en liste over den enkelte forskers publikationer, finder du det under deres personlige forskerprofiler.

Bogserie: Publikationer fra Det Teologiske Fakultet

I serien 'Publikationer fra Det Teologiske Fakultet' udgives ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser fra Det Teologiske Fakultet med henblik på det offentlige forsvar samt andre udvalgte publikationer, som udspringer af fakultetets forskningsindsats. Mange af titlerne kan downloades gratis som pdf.

TEOL-information 

Tidsskriftet TEOL-information udgives af det Teologiske Fakultet to gange årligt, i februar og september. TEOL-information distribueres gratis til udvalgte offentlige og kirkelige institutioner samt til indenlandske universiteter, gymnasier, hovedbiblioteker og pressen. Bladet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Christensen på mail: pic@teol.ku.dk.

Ansvarshavende redaktør: Dekan Carsten Selch Jensen
Redaktion: Lektor Frederik Poulsen
Layout og sats: Specialtrykkeriet Arco