Regler og vejledninger på Det Teologiske Fakultet – Københavns Universitet

Fakultetssekretariatets publikationer

Forskernes egne publikationer kan findes ved opslag under ansatte.

Fakultetet står for en række udgivelser, herunder TEOL-information

TEOL-information udgives ad det Teologiske Fakultet to gange årligt, i februar og september. TEOL-information distribueres gratis til udvalgte offentlige og kirkelige institutioner samt til indenlandske universiteter, gymnasier, hovedbiblioteker og pressen. Bladet kan rekvireres ved henvendelse til Kim Pedersen på tlf.: 3532 3609

Teol-omslag

Ansvarshavende redaktør: Dekan Kirsten Busch Nielsen
Redaktion: Professor mso Christine Põder
Layout og sats: Specialtrykkeriet Viborg