Publikationer fra Det Teologiske Fakultet

Fakultetet står bag en række udgivelser med udgangspunkt i forskningen. 

Publikationsserie

I serien 'Publikationer fra Det Teologiske Fakultet' udgives ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser fra Det Teologiske Fakultet samt andre udvalgte publikationer. Mange af titlerne kan downloades gratis som pdf. 

TEOL-information 

Tidsskriftet TEOL-information udgives af det Teologiske Fakultet to gange årligt, i februar og september. TEOL-information distribueres gratis til udvalgte offentlige og kirkelige institutioner samt til indenlandske universiteter, gymnasier, hovedbiblioteker og pressen. Bladet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Christensen på pic@teol.ku.dk.

Ansvarshavende redaktør: Dekan Kirsten Busch Nielsen
Redaktion: Lektor Christine S-V. Põder
Layout og sats: Specialtrykkeriet Arco