Arvesynd som problem – et religionsfilosofisk perspektiv

Ved adjunkt på CBS og Ph.d. i teologi Mads Peter Karlsen

Den kristne lære om arvesynden har siden oplysningstiden været under voldsom kritik fra filosofisk, politisk, naturvidenskabeligt, ja sågar teologisk hold. Denne problematisering er imidlertid ikke ensbetydende med, at arvesyndslæren har mistet sin betydning. Arvesyndstanken lever i dag videre, og ikke kun i den ’teologiske ghetto’, men også – i sekulariseret udgave – hos nogle af det 20. århundredes mest indflydelsesrige tænkere som fx Martin Heidegger, Sigmund Freud og Carl Schmitt. Ligeledes er der i det menneskesyn, der karakteriserer genetikken, socialbiologien og evolutionspsykologien, tydelige spor af en bestemt udgave af arvesyndstanken.

I foredraget argumenteres der for, at samtidens tvetydige forhold til arvesyndslæren er et udtryk for, at denne lære rejser en række grundlæggende spørgsmål angående det at være menneske, som nok kan virke utidige, men som vi ikke uden videre kan gøre os færdige med, og endvidere, at den stiller disse spørgsmål på en måde, der fortsat gør den værd at forholde sig til. Foredraget søger således at vise, at arvesyndslæren ikke alene fortsat udgør en del af vores virkelighed i den kultur- og idéhistoriske forstand, at den fortsat spiller en rolle for den vestlige kulturkreds’ menneskesyn, men at den også er aktuel i den hermeneutisk-filosofiske forstand, at den fortsat rummer et potentiale for menneskelig selvforståelse.

Entré 25kr, semestermedlemsskab 50kr for studerende og pensionister, 75kr for øvrige.

Vel Mødt.