Om at bede om - Søren Kierkegaard om bøn


Kierkegaard-forsker Joakim Garff: Om at bede om – Søren Kierkegaards tanker om bønnens væsen med udgangspunkt i udgivelsen Længslen er min gave

Kierkegaard efterlod sig cirka hundrede bønner spredt ud over forfatterskabets mange tusinde sider. Disse bønner foreligger nu i bogen Længslen er min gave, hvor de er gengivet på et nænsomt nudansk.

Foredraget udfolder Kierkegaards tanker om bønnens væsen og beskriver den udvikling i hans bønner, der finder sted fra de tidligste til de sidste. At bede er ikke blot at bede om noget, men også at bede om, altså at ændre sin forståelse af bønnen og derigennem ændre sin forståelse af sig selv og af Gud. Det er med andre ord ikke den bedende, der med sin bøn forandrer Gud, men derimod bønnen, der forandrer den bedende. Trods bønnernes indbyrdes forskelle forbliver det en bærende anskuelse for Kierkegaard, at Gud i sin skabning har nedlagt en længsel efter sin skaber. Menneskets længsel er dybest set ikke et afsavn, men en rigdom, ikke et tab, men en vinding. Længslen er Guds gave.

Joakim Garff er lic.theol. og leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet.